YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

1. Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi AKTS
ENGY 519 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 3-0-3 8
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
Toplam Kredi 12 32

 

2. Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi AKTS
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
ENGY 570 Seminer 0-0-0 4
Toplam Kredi 9 28

 

3. Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi AKTS
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
  Seçmeli Ders 3-0-3 8
ENGY 560 Bitirme Projesi 0 14
Toplam Kredi   30

 

SEÇMELI DERS

GÜZ

Kod Ders Adı Kredi AKTS
ENGY 551 Amerikan Kültürü I 3-0-3 8
ENGY 553 Koloni Sonrası Edebiyat ve Çokkültürlülük I 3-0-3 8
ENGY 555 Film Çalışmaları I 3-0-3 8
ENGY 557 Karşılaştırmalı Edebiyat I 3-0-3 8
ENGY 579 Feminist ve Toplumsal Cinsiyet Kuramları I 3-0-3 8
ENGY 583 İngilizce Tiyatro I 3-0-3 8
ENGY 577 Kültür Çalışmaları I 3-0-3 8
ENGY 587 İngilizce Şiir Çalışmaları I 3-0-3 8
ENGY 561 İngiliz Edebiyatı Çalışmaları I 3-0-3 8
ENGY 565 Serbest Çalışma I 3-0-3 8
ENGY 585 Edebi Çalışmalarda Akademik Yazım 3-0-3 8
ENGY 591 İngilizce Roman Çalışmaları I 3-0-3 8
ENGY 593 Edebi Türler I 3-0-3 8

 

BAHAR

Kod Ders Adı Kredi AKTS
ENGY 552 Amerikan Kültürü II 3-0-3 8
ENGY 554 Koloni Sonrası Edebiyat ve Çokkültürlülük II 3-0-3 8
ENGY 556 Film Çalışmaları II 3-0-3 8
ENGY 558 Karşılaştırmalı Edebiyat II 3-0-3 8
ENGY 580 Feminist ve Toplumsal Cinsiyet Kuramları II 3-0-3 8
ENGY 588 İngilizce Şiir Çalışmaları II 3-0-3 8
ENGY 578 Kültür Çalışmaları II 3-0-3 8
ENGY 584 İngilizce Tiyatro II 3-0-3 8
ENGY 562 İngiliz Edebiyatı Çalışmaları II 3-0-3 8
ENGY 566 Serbest Çalışma II 3-0-3 2
ENGY 564 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 3-0-3 8
ENGY 592 İngilizce Roman Çalışmaları II 3-0-3 8
ENGY 594 Edebi Türler II 3-0-3 8