Yaşar Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, geleceğin eleştirel düşünürlerinin eğitim ve gelişiminde rol oynamaktan gurur duyuyoruz.

Öğrencilerimizi, geniş bir yelpazede iş olanağı sağlayacak analitik ve dilsel araçlarla donatmanın yanısıra, mezunlarımızın, aldıkları eğitim sayesinde toplumda etkin ve sorgulayan bireyler olmasını da hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz İngilizce dilbilgisi, konuşma becerileri ve akademik yazma becerileri üzerine yoğun bir eğitimden geçmektedir. Dört yıllık lisans öğrenimleri süresince, eğitim dili olan İngilizce’yi ileri düzeyde, sözlü ve yazılı kullanma becerisi edinmektedir. Küreselleşme, sadece başka dilleri değil, kültürleri de çözümleyebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Bölümümüz öğrencileri, İngiliz Adaları’na özgü edebiyatın ötesinde, İngilizce konuşulan diğer ülkelerin edebiyatı üzerine de çalışma fırsatı bulmakta, kültür egemenliği ve bağımsızlık gibi konuları, imparatorluk tarihi ve de-kolonizasyon kavramları bağlamında çözümlemeyi ve değerlendirmeyi öğrenmektedir. Amerikan kültürü ve edebiyatı, toplumsal cinsiyet ve edebiyat ilişkisi, edebi ve görsel sanatlar arasındaki bağlantılar da öğrencilerimizin çalışma fırsatı bulacağı diğer alanlar arasında yer almaktadır.

Bölümümüzde, uzmanlıkları farklı alanlarda olan uluslararası nitelikteki kadromuz ile edebiyat çalışmalarının farklı bakış açılarını öğrencilerimize tanıtabilme imkânı bulabiliyoruz, ancak pedagojik stratejimizin temelini yakın okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Müfredatımızın ilk iki yılında, öğrenciler metin inceleme (kurgu, şiir ve drama) üzerine yoğunlaşan farklı dersler almaktadır.  Takip eden dersler, kapsamlı ve tarihsel içerikleriyle ilk iki sene içerisinde verilen eğitim üzerine kurulur. Ezbere dayalı bir eğitim anlayışı yerine, edebiyat eserlerini yorumlamada gerekli temel becerilerin gelişmesine odaklanmakta ve öğrencilerimize, Yaşar Üniversitesi’ne geldikleri ilk günden itibaren, hür düşünce alışkanlığı edindirmeye çalışmaktayız . İkinci Anadal ve Yandal Programları öğrencilerimizin diğer disiplinlerle tanışmasını sağlamakta, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun sunduğu Seçmeli Yabancı Dil Dersi çeşitliliği de öğrencilerimizin tercih ettikleri yönde entelektüel gelişim imkânlarının önünü açmaktadır.

Çalışmaları sonunda elde ettikleri eleştirel, analitik ve dilsel yetileri sayesinde mezunlarımız farklı alanlarda çalışma imkânı bulabilmektedir. Birçok mezunumuz eğitim sektörünü tercih etmektedir. Bazıları kültürel birikimlerini basın-yayın, gazetecilik ve medya alanlarında değerlendirmeyi seçmektedir. Kapsamlı ve birbirini tamamlaması amaçlanarak oluşturulmuş derslerden meydana gelen müfredatımız, turizm, halkla ilişkiler, uluslararası ticaret ve iletişim gibi alanlarda çalışmayı seçen mezunlarımız için gerekli alt yapıyı sağlamaktadır.

Bölümümüz üniversitemizin özgörevine uygun olarak İzmir ve çevresinde eksikliği hissedilen beşeri bilim kültürünün gelişmesine ve böylelikle İzmir’in beşeri anlamda dünyanın önemli kültür merkezleri arasında layık olduğu yeri almasına hizmet etmektedir.