Curriculum
1. Dönem 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ENGL 1111 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ I 2+2+0 3 7      ENGL 1112 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ II 2+2+0 3 7
ENGL 1113 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ I 2+2+0 3 7      ENGL 1114 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ II 2+2+0 3 7
ENGL 1117 METİN İNCELEME: KURGU 4+0+0 4 7      ENGL 1118 METİN İNCELEME: DRAMA 4+0+0 4 7
ENGL 1119 KLASİK EDEBİYAT I 4+0+0 4 7      ENGL 1128 KLASİK EDEBİYAT II 4+0+0 4 7
TURK 1110 TÜRK DİLİ I 2+0+0 2 2      TURK 1210 TÜRK DİLİ II 2+0+0 2 2
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  
3. Dönem 4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ENGL 2211 16. VE 17. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI 4+0+0 4 8      ENGL 2214 ROMANA GİRİŞ 4+0+0 4 7
ENGL 2245 METİN İNCELEME: ŞİİR 4+0+0 4 7      ENGL 2248 18. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI 4+0+0 4 8
HIST 1110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 2 2      HIST 1210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 2 2
UFND 2020 ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ 2+0+0 2 2      UFND 5020 ETİK KÜLTÜRÜ 2+0+0 2 2
ELECT ELL 3 3. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      ELECT ELL 4 4. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 2 6
UNV. EEL 3 3. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - - 5      UNV. EEL 4 4. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - 2 5
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  
5. Dönem 6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ENGL 3313 19. YÜZYIL İNGİLİZ DÜZYAZI VE ŞİİRİ 4+0+0 4 7      ENGL 3314 EDEBİYAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET 4+0+0 4 6
ENGL 3315 SHAKESPEARE 4+0+0 4 7      ENGL 3316 ÇAĞDAŞ DRAMA 4+0+0 4 6
ENGL 3317 19. YÜZYIL İNGİLİZ ROMANI I 4+0+0 4 7      ENGL 3318 19. YÜZYIL İNGİLİZ ROMANI II 4+0+0 4 6
UFND 4020 ESTETİK KÜLTÜRÜ 2+0+0 2 2      ELECT EEL 6 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 4 6
UFND 7010 SOSYAL SORUMLULUK 0+2+0 1 1      ELECT FACULTY EEL 6 7. DÖNEM ALAN-FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ - 4 6
ELECT EEL 5 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      0
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  
7. Dönem 8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ENGL 4429 EDEBİ KURAM 4+0+0 4 6      ENGL 4434 İNGİLİZ KURGUSU: 1950’DEN GÜNÜMÜZE 4+0+0 4 6
ENGL 4431 CHAUCER VE ORTAÇAĞ EDEBİYATI 4+0+0 4 6      ENGL 4436 KOLONİ SONRASI EDEBİYATI 4+0+0 4 6
ENGL 4433 İNGİLİZ KURGUSU: 1900-1950 4+0+0 4 6      ENGL 4438 20. YÜZYIL VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ 4+0+0 4 6
ELECT EEL 7 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      ELECT EEL FACULTY 8 7. DÖNEM ALAN-FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ - 4 6
ELECT FACULTY EEL 7 7. DÖNEM ALAN-FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      ELECT EEL 8 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 4 6
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  


* Müfredatta bulunan seçmeli ders gruplarının ayrıntısını görmek için tıklayınız.
* İlgili dönemde açılacak seçmeli derslere Öğrenci İşleri Müdürlüğü veya bölümünüzün internet sayfalarından erişebilirsiniz.