Ders Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

Ders kaydı yapacak öğrencilerimizin dikkatine.

1. Öğrenci ekranındaki ders seçme işlemleri, 24 Ocak 2018 tarihinde başlayacak, 1 Şubat 2018 akşamı sona erecektir. Bu tarihler arasında öğrenciler, ders seçme işlemini sistem üzerinde gerçekleştirdikten sonra, danışman onayı olmadan bir defadan fazla ders ekleyip çıkarabilir.

2. Akademik danışmanlar 2 Şubat 2018 saat 08.00-14.00 arası ders seçen tüm öğrencilerin ders kayıtlarını onaylar (Bu işlemler için öğrencilerin danışmanların yanında bulunmasına gerek bulunmamaktadır).

3. 2 Şubat 2018 tarihinden sonra ders seçme işlemleri danışman tarafından, 5 – 6 Şubat 2018 tarihleri arasında, sadece bir defaya mahsus olmak üzere, yapılabilir.

4. Açılması için öğrenci sayısı yeterli olmayan seçmeli dersler, 2 Şubat 2018 günü saat 14.00’den sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili akademik birime ve derse kayıtlı öğrenciye bildirilir.

5. Öğrenciler akademik danışmanlarına giderek 5-6 Şubat 2018 tarihleri arasında ders değişikliği yapabilirler. Bu değişiklikler danışman rehberliğinde gerçekleştirilir.