Edebiyat incelemesi, bir dizi eleştirel ve analitik beceriyi geliştirir; ezbere dayalı bilgi edinimine değildir. Bölüm olarak bizler, eleştirel düşünmenin geliştirilmesine, bilgi edinimine verdiğimizden daha fazla değer veriyoruz. Gerçekten de, mezunlarımıza gelecekteki yaşamlarında ve kariyerlerinde en büyük yararı sağlayacak şeyin temel analitik beceriler olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda dogma ve klişeleri ezberden nakletmektense;  düşünce özgürlüğü ve meydan okuma becerisinin demokratik bir toplumda etkin ve ahlaklı bir katılımcı olmanın önkoşulları olduğuna inanıyoruz.

Bu sebeplerden ötürü aşağıdaki akademik dürüstlük ilkelerini benimsedik:

1. Sınıf; herkesin korkutulma, rahatsız edilme ya da saygısızlığa maruz kalma tehlikesi olmaksızın tartışmaya katılmakta kendini özgür hissettiği, fikir alışverişi ve fikir tartışması yapılan güvenli bir yer olmalıdır.

2. Açık tartışma ve anlaşmazlık, özgün bilimsel fikirlerin ortaya konulması için esas teşkil etmektedir; düşünce özgürlü ise ödüllendirilmelidir.

3. Düşünce özgürlüğü ancak herkesin düşünce emeğine saygı duyulması ile varolabilir.

4.  Eğitim ilkelerimize uygun olarak, akademik itibar, özgün fikirler üretmekten ziyade basitçe bilginin yeniden üretilmesi ya da başkalarının fikirlerini ezberleme ya da tekrar etmeye verilmemelidir. Ancak bilimsel düşünce diğer eleştirmenlerle iletişim ve anlaşmazlıklarla; diğerlerinin çalışmalarına bilgileri dahilinde atıfta bulunularak ilerlemektedir; bu da kişinin kendi bakış açısını geliştirme ve sunmasında önemli bir rol oynayabilir. Akademik veritabanları da dahil olmak üzere (JSTOR ve Academic Search Complete gibi) üniversite tarafından mümkün kılınan araştırma kaynaklarının kullanılmasını teşvik ediyoruz. Ancak, edebi metinlerin “önceden düzenlenmiş” analizlerini sunmaya çalışan internet sitelerinin edebiyat öğrencileri tarafından kullanılmasına azami dikkatin verilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu tür kaynakların kalitesi genellikle düşük olmakla birlikte; düşünce oluşturmaktan ziyade düşünceyi klişe ve dogmalara boğmaktadır.

5. İntihal -onayı olmadan başkalarının fikirlerini kullanmak- Bölümün sağlamaya çalıştığı en temel eğitim ilkelerine karşı tehdit oluşturmaktadır. İntihal, başka bir yazarın deyiş veya düşüncelerini doğrudan kopyalayarak ya da başka bir düşünürün fikirlerine ezberleyerek ve tekrar ederek, bir sınavda, ödevin veya verilen görevin herhangi bir kısmında kullanmak cezalandırılır. Tanım itibariyle, intihal eden bir kimse özgün eleştirel düşünce üretmekten acizdir. İntihal başkalarının düşünce emeğinin ürünü olan çalışmanın çalınmasını içerdiği için etik değildir